Finanční podpora

 

Konference EDCD 2017 je organizována jako součást projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Další informace o projektu

 

Konání konference EDCD 2017 je podpořeno finančním grantem United European Gastroenterology.