Organizátoři

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

United European Gastroenterology

 

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz

Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu


Záštita

Konference se koná pod záštitou následujících osobností:

Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin

Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu

 

Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví České republiky

Rostislav Vyzula, předseda Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy

Alena Šteflová, vedoucí Kanceláře WHO v České republice

 

Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 

 

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Česká onkologická společnost ČLS JEP